تماس باما
Please wait...

والس لوله

والس لوله

والس لوله

والس لوله

والس لوله چیست ؟

والس لوله وسیله ای است که به کمک آن لوله های صنعتی را گشاد تر می کننند تا در زبانه لوله بعدی به خوبی جای بگیرد . والس لوله کاربرد زیادی در صنایع نفت گاز دارد .

انواع والس لوله اکسپندر ساچمه ای گردان ساخت کریس KRAIS لهستان موجود می باشد .